Digitalizácia VHS kaziet

Menu

DIGITALIZÁCIA KAZIET

Prepis VHS, VHS-C, Hi8, Digital8, miniDV
Možnosť úpravy

■ úpravy videa, zvuku
■ skrátenie záznamu, titulky
■ rozdelenie na kapitoly
Cena za prepis

■ do 60 minút: 15 €
■ od 60 minút: 0,15 €/minútu 
■ pripočíta sa cena za USB
Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte:
0918 493 860 
Žilina
Prepis audiokazety
Možnosť úpravy

■ úpravy zvuku
■ potlačenie šumu
■ úpravy podľa dohody
Cena za prepis

■ do 60 minút: 12 €
■ od 60 minút: 0,12 €/minútu 
■ pripočíta sa cena za USB
Kontakt

V prípade záujmu nás kontaktujte:
0918 493 860 
Žilina